Magne Lunde Taksering

Tjeneste Pris Pris inkl. mva.
- Boligsalgs/tilstandsrapport. Enebolig/fritidsbolig inntil 250 m2 BTA (Bruttoareal) 8 000,-    10 000,-
- Boligsalgs/tilstandsrapport. Enebolig med uteleiedel inntil 250 m2 BTA 9 200,-    11 500,-
- Boligsalgs/tilstandsrapport. Seksjonert leilighet inntil 250 m2 BTA 6 800,-    8 500,-
- Boligsalgsrapport. Hytte uten vann og strøm  6 800,-    8 500,-
- Registrering av ekstra bygg, utover garasje (max 50 m2) pr. stk.
  For større eiendommer avtales pris pr. oppdrag.
  800,-    1 000,-
     
- Verdi og lånetakst inntil 250 m2 BTA. Bolig og garasje.               4 500,-    5 625,- 
- Verdi og lånetakst bolig med utleiedel inntil 250 m2 BTA 4 900,-    6 125,- 
- Registrering av ekstra bygg, utover garasje (maks 50 m2) pr. stk.  
  For større eiendommer avtales pris pr. oppdrag.    
800,-    1000,-
     

 

Det forutsettes at oppdragsbestiller fremskaffer nødvendige dokumenter.

   
     
Rapport i papirutgave  100,-    125,-
Hulltaking i forbindelse med våtromskontroll 400,- 500,-
Grunnbok utskrift 200,-    250,-
Takseringsoppdrag på timebasis. Timepris 875,-    1 094,-
Oppdrag i forbindelse med rettsak 950,- 1 188,-
     
- Uavhengig kontroll av våtrom (bad og vaskerom) 8 000,-    10 000,-
  Ekstra våtrom i samme bolig pr. stk. 1 000,-    1 250,-
- Byggeledelse. Timepris 875,-    1 094,-
     
Kjøring pr. km. 6,-    7,50-
Bompenger ihht. avgift på stedet    

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 10% rabatt på Boligsalgs/tilstandsrapporten.

Prisliste gyldig fra: 1.06.2018

bestill takst her